Inschrijven


Persoonsgegevens
 
 
 
Geslacht
 
Adresgegevens
 
 
 
 
   
Afhaallocatie
 
Medicatieoverdracht
Om de medicatiebewaking optimaal te kunnen verzorgen, zijn de onderstaande 2 vragen van belang. Medicatiebewaking is één van de belangrijkste taken van de apotheek. Bepaalde medicatie gaat niet samen of is om bepaalde redenen niet geschikt voor u. Daarom dient de apotheek op de hoogte te zijn van uw volledige medicatieoverzicht en is medicatieoverdracht tussen zorgverleners belangrijk.
Geeft u toestemming voor overdracht van uw medicatiegegevens aan uw artsen/specialisten, zorginstellingen (bijv. ziekenhuis, verzorgingstehuis) of overige zorgverleners ten behoeve van uw behandeling? *
Geeft u toestemming om uw medicatiehistorie door ons te laten opvragen bij uw vorige apotheek? *
Belangrijke gegevens / Opmerkingen